Mátyus Vendégház

Hírességeink

Kibéd híres emberei

MÁTYUS ISTVÁN

(Kibéd, 1725 – Marosvásárhely, 1802. szept. 6.)

Orvosi oklevelét Utrechtben szerezte. Göttingenben, Marburgban és Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot, 1757-ben hazatért és Marosszék főorvosa lett. Könyvtárát (1326 kötet), nyomdáját és házát a marosvásárhelyi kollégiumra hagyta. Foglalkozott a testedzéssel és a mai értelemben vett testneveléssel is. F. m. Diaetetika azaz a jó egészség megtartásának módját fundámentomosan eléadó könyv (I – II., Kolozsvár, 1762 – 1766); Ó és új diaetetica.  (I – VI., Pozsony, 1787 – 1793). – Irod. Spielmann József – Horváth Miklós: Környezet-és munkaegészségtani kérdések M. I. munkáiban (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. Bp., 1958); László Ferenc: Az élelmiszerhigiénia első magyar művelői M. I. és Zsoldos János (Magy. Állatorv. L. 1964. 9. sz.).

SEPRŐDI JÁNOS

(Kibéd, 1874. aug. 15. – Kolozsvár, 1923. márc. 6.)

Zenetörténész, folklorista. Tanári oklevelet szerzett Kolozsvárott. 1904-től haláláig a kolozsvári ref. kollégium tanára. A régi magyar zene történetének kutatója s jelentős népdalgyűjtő volt. Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett egyik felfedezője és népszerűsítője az eredeti m. dallamoknak. A református egyházi éneklést is eredeti szépségeiben igyekezett visszaállítani. F. m. A reformátusok próbaénekeskönyvének bírálata (Bp., 1904); Emlékirat a magyar zene ügyében (Bp., 1906); A magyar népdal zenei fejlődése (Kolozsvár, 1908); Kájoni-kodex irodalom- s zenetörténeti adalékai (Irod. tud. Közl. 1909).; Eredeti székely dalok (kórusművek férfikarra, Kolozsvár, 1914). – Irod. Illyés Géza: S. J. (Református Szle, 1933 – 1934.)

RÁDULY JÁNOS

(Korond, Udvarhely 1937. okt. 27.): népköltészeti gyűjtő. Ráduly Jánost úgy ismerik, mint a Kis-Küküllő menti, főképpen a kibédi folklór kutatóját, gyűjtőjét, aki mesét is ír, fordít, a rovásírásos emlékeket kutatja és a költészettel is barátkozik.

Eminescu fordításait olvashatjuk a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

Olvassáshoz kattintson ide

További információ: Bővebb infórmáciokért kattintson ide

Amennyiben van lehetőség és idő, javasolható az író felkeresése, a könyvei megvásárlására nála is lehetséges. Nem elhanyagolható, hogy személyében egy rendkívüli ember megismerésére van lehetőség.